Локали для Комикслейта

К общему списку

Пераклад патрабуецца для лакальных версій, забяспечаных прамой спасылкай «рэдагаваць»
Перевод требуется для локальных версий, снабжённых прямой ссылкой “редактировать”

Беларускі лакаль

Кіраванне

Спіс даступных адміністрацыйных аперацый

 
Беларускі арыгінал

Кіраванне

Ніжэй вы зможаце знайсці спіс адміністрацыйных аперацый, даступных у «ДокуВікі».

Русский локаль

Управление

Список доступных административных операций

Русский исходный

Управление

Ниже вы сможете найти список административных операций, доступных в «Докувики».

 
 
Беларускі лакаль
Беларускі арыгінал
Русский локаль
Русский исходный
 
 
Беларускі лакаль

Існуе больш новая рэвізія

Існуе больш новая рэвізія старонкі, якую вы рэдагавалі. Такое здараецца, калі іншы карыстальнік змяніў старонку або яе частку, пакуль вы рабілі тое ж самае. Уважліва вывучыце адрозненні, прыведзеныя ніжэй, і вырашыце, якую рэвізію пакінуць

 • Націснуўшы «Захаваць», вы затрете чужую рэвізію
 • Націснуўшы на кнопку «Адмяніць», вы пакінеце чужую рэвізію
 • Пры неабходнасці злучыць праўкі склонируйте гэтую ўкладку ў браўзэры (звычайна перацягваннем з заціснутым Shift), там дапрацаваны чужую рэвізію, затым тут адмяніце рэдагаванне
 
Беларускі арыгінал

Існуе больш новая версія

Існуе больш новая версія дакумента, які вы рэдагавалі. Такое здараецца, калі іншы карыстальнік змяніў дакумент, пакуль вы рабілі тое ж самае.

Уважліва вывучыце адрозненні, прыведзеныя ніжэй, і вырашыце, якую версію пакінуць. Калі вы вылучыце «Захаваць», то ваша версія будзе захавана. Націснуўшы на кнопку «Адмяніць», вы пакінеце дадзеную версію.

Русский локаль

Существует более новая ревизия

Существует более новая ревизия страницы, которую вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил страницу или её часть, пока вы делали то же самое. Внимательно изучите различия, приведённые ниже, и решите, какую ревизию оставить

 • Нажав «Сохранить», вы затрёте чужую ревизию
 • Нажав «Отменить», вы оставите чужую ревизию
 • При необходимости соединить правки склонируйте эту вкладку в браузере (обычно перетаскиванием с зажатым Shift), там доработайте чужую ревизию, затем здесь отмените редактирование
Русский исходный

Существует более новая версия

Существует более новая версия документа, который вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил документ, пока вы делали то же самое.

Внимательно изучите различия, приведенные ниже, и решите, какую версию оставить. Если вы выберете «Сохранить», то ваша версия будет сохранена. Нажав «Отменить», вы оставите текущую версию.

 
 
Беларускі лакаль

Доступ забаронены

У вас недастаткова правоў для прагляду

 • Можа быць, вы забыліся увайсці ў вікі пад сваім лагінам? Калі яго яшчэ няма, вам трэба зарэгістравацца
  • Некаторыя коміксы маюць абмежаванне па ўзросце, пра што паведамляе нататка з чырвоным значком 18+ ў іх індэксе. Інкогніта ў групу гледачоў гэтага падзелу трапіць тэхнічна немагчыма, таму зарэгіструйцеся і затым прайдзіце спецыяльны тэст. Мы за абарону дзяцей ад нядобрых рэчаў!
 • Або вярніцеся на адну старонку таму кнопкамі Alt + ←
 • Калі паўсталі іншыя пытанні, скарыстайцеся:
 
Беларускі арыгінал

Доступ забаронены

Прабачце, у вас не хапае правоў для гэтага дзеяння.

Русский локаль

Доступ запрещён

У вас недостаточно прав для просмотра

 • Может быть, вы забыли войти в вики под своим логином? Если его ещё нет, вам нужно зарегистрироваться
  • The Lion Queen, TLK: Forgotten Dynasty, Brokenfangs CommentComic и Tofauti Sawa огорожены от прямого доступа по просьбе авторов. Зарегистрируйтесь
  • Некоторые комиксы имеют ограничение по возрасту, о чём сообщает заметка с красным значком 18+ в их индексе. Инкогнито в группу зрителей этого раздела попасть технически невозможно, поэтому зарегистрируйтесь и затем пройдите специальный тест. Мы за защиту детей от нехороших вещей!
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Доступ запрещён

Извините, у вас не хватает прав для этого действия.

 
 
Беларускі лакаль

Адрозненні

Адрозненні паміж двума рэвізіямі гэтай старонкі

 
Беларускі арыгінал

Адрозненні

Тут паказаны адрозненні паміж двума версіямі гэтай старонкі.

Русский локаль

Различия

Различия между двумя ревизиями данной страницы

Русский исходный

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

 
 
Беларускі лакаль

Знойдзены чарнавік

Апошні раз рэдагаванне гэтай старонкі не было карэктна завершана. Падчас вашай працы быў аўтаматычна захаваны чарнавік, прадстаўлены ніжэй. Ці вы хочаце:

 • аднавіць чарнавік і працягнуць працу?
 • выдаліць чарнавік з напрацоўкамі?
 • адмяніць выбар, пакінуўшы чарнавік пакуль у захаванасці?
 
Беларускі арыгінал

Знойдзены чарнавік

Апошні раз рэдагаванне гэтай старонкі не было карэктна завершана. Падчас вашай працы быў аўтаматычна захаваны чарнавік, які вы зараз можаце аднавіць і працягнуць перапыненую праўку. Ніжэй вы бачыце аўтаматычна захаваную версію.

Калі ласка, вырашыце, ці вы хочаце аднавіць страчаную версію, выдаліць чарнавік, або адмяніць рэдагаванне.

Русский локаль

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, представленный ниже. Хотите ли вы:

 • восстановить черновик и продолжить работу?
 • удалить черновик с наработками?
 • отменить выбор, оставив черновик пока в сохранности?
Русский исходный

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, который вы теперь можете восстановить и продолжить прерванную правку. Ниже вы видите автоматически сохранённую версию.

Пожалуйста, решите, хотите ли вы восстановить потерянную версию, удалить черновик, или отменить редактирование.

 
 
Беларускі лакаль

Рэдагаванне

Адрэдагуйце старонку і націсніце «Захаваць». Докувики-сінтаксіс для даведкі, ПЯСОЧНІЦА для тэставання. Устрымаецеся ад вандалізму, усе праўкі правяраюцца

 
Беларускі арыгінал

Адрэдагуйце старонку і націсніце «Захаваць». Прачытайце старонку дапамогі для азнаямлення з сінтаксісам вікі. Калі ласка, рэдагуйце толькі ў тым выпадку, калі плануеце палепшыць змесціва. Калі вы проста хочаце патэставаць што-небудзь, скарыстайцеся адмысловай старонкай: playground.

Русский локаль

Редактирование

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Докувики-синтаксис для справки, ПЕСОЧНИЦА для тестирования. Воздержитесь от вандализма, все правки проверяются

Русский исходный

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Прочтите справочную страницу для ознакомления с синтаксисом вики. Пожалуйста, редактируйте только в том случае, если планируете улучшить содержимое. Если вы просто хотите потестировать что-либо, воспользуйтесь специальной страницей: playground.

 
 
Беларускі лакаль

Старая рэвізія

Пересохранив старонку, вы скінеце ўсе праўкі, якія рухаліся за гэтай рэвізіяй!

 
Беларускі арыгінал

Вы загрузілі старую рэвізію дакумента! Захаваўшы яе, вы створыце новую дадзеную версію з гэтым змесцівам.


Русский локаль

Старая ревизия

Пересохранив страницу, вы сбросите все правки, следовавшие за этой ревизией!

Русский исходный

Вы загрузили старую ревизию документа! Сохранив её, вы создадите новую текущую версию с этим содержимым.


 
 
Беларускі лакаль

Змест

Спіс даступных старонак, спарадкаваны па тэчак

 
Беларускі арыгінал

Змест

Перад вамі спіс даступных старонак, спарадкаваны па прасторах імёнаў.

Русский локаль

Содержание

Список доступных страниц, упорядоченный по папкам

Русский исходный

Содержание

Перед вами список доступных страниц, упорядоченный по пространствам имён.

 
 
Беларускі лакаль

Старонка заблакаваная

Рэдагаванне гэтай старонкі ў дадзены момант заблакавана працай іншага карыстальніка. Вам давядзецца пачакаць, пакуль скончыцца рэдагаванне, або скончацца 15 хвілін – стандартнае час блакавання сесіі

 
Беларускі арыгінал

Старонка заблакаваная

Гэтая старонка ў дадзены момант заблякаваная для рэдагавання іншым карыстальнікам. Вам давядзецца пачакаць, пакуль гэты карыстальнік скончыць рэдагаванне або скончыцца час блакавання.

Русский локаль

Страница заблокирована

Редактирование этой страницы в данный момент заблокировано работой другого пользователя. Вам придётся подождать, пока закончится редактирование, или истекут 15 минут – стандартное время блокировки сессии

Русский исходный

Страница заблокирована

Эта страница в данный момент заблокирована для редактирования другим пользователем. Вам придётся подождать, пока этот пользователь закончит редактирование или истечёт время блокировки.

 
 
Беларускі лакаль

Аўтарызацыя

У дадзены момант вы не аўтарызаваны; авторизируйтесь пры дапамозе наступнай формы

Ў вас у браўзэры павінны быць уключаны cookies!

 
Беларускі арыгінал

Аўтарызацыя

У дадзены момант вы не ў сістэме. Авторизируйтесь пры дапамозе наступнай формы. Заўвагу: для працы ў вас павінны быць уключаны куки (cookies).

Русский локаль

Авторизация

В данный момент вы не авторизованы; авторизируйтесь при помощи следующей формы

У вас в браузере должны быть включены cookies!

Русский исходный

Авторизация

В данный момент вы не в системе. Авторизируйтесь при помощи следующей формы. Замечание: для работы у вас должны быть включены куки (cookies).

 
 
Беларускі лакаль

Гэтая старонка яшчэ не існуе

Вы перайшлі на не існуючую старонку

 • Калі комікс яшчэ выпускаецца, магчыма, аўтар коміксу яшчэ не намаляваў гэты нумар. Праверце у індэксе спасылку на афіцыйны сайт коміксу небудзь раздзел RSS. І набярыцеся цярпення, калі наша здагадка дакладна
 • Або калі ласка, вярніцеся на адну старонку назад кнопкамі Alt + ←
  • Таксама ўнізе кожнай старонкі ў радку «Вы наведалі:» паказаны апошнія наведаныя старонкі («хлебныя крошкі»)
 • Калі паўсталі іншыя пытанні, скарыстайцеся:
 
Беларускі арыгінал

Гэтая старонка яшчэ не існуе

Вы перайшлі па спасылцы на тэму, для якой яшчэ не створана старонка. Калі дазваляюць вашы правы доступу, вы можаце стварыць яе, націснуўшы на кнопку Стварыць старонку.

Русский локаль

Эта страница ещё не существует

Вы перешли на не существующую страницу

 • Если комикс ещё выпускается, возможно, автор комикса ещё не нарисовал этот номер. Проверьте в индексе ссылку на официальный сайт комикса либо раздел RSS. И наберитесь терпения, если наше предположение верно
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
  • Также внизу каждой страницы в строке «Вы посетили:» показаны последние посещённые страницы («хлебные крошки»)
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Эта страница ещё не существует

Вы перешли по ссылке на тему, для которой ещё не создана страница. Если позволяют ваши права доступа, вы можете создать её, нажав на кнопку «Создать страницу».

 
 
Беларускі лакаль

Такой рэвізіі не існуе

Указаная рэвізія старонкі не існуе. Націсніце на кнопку «Гісторыя старонкі», каб атрымаць спіс даступных папярэдніх рэвізій гэтага дакумента

 
Беларускі арыгінал

Такой версіі не існуе

Паказаная версія старонкі не існуе. Націсніце на кнопку «Гісторыя старонкі», каб атрымаць спіс даступных папярэдніх версій гэтага дакумента.

Русский локаль

Такой ревизии не существует

Указанная ревизия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История», чтобы получить список доступных предыдущих ревизий этого документа

Русский исходный

Такой версии не существует

Указанная версия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История страницы», чтобы получить список доступных предыдущих версий этого документа.

 
 
Беларускі лакаль

Прагляд

Вось так будзе выглядаць выпраўленая старонка

Увага: вашы праўкі яшчэ не захаваны!

 
Беларускі арыгінал

Прагляд

Тут паказана, як ваш тэкст будзе выглядаць. Увага: тэкст яшчэ не захаваны!

Русский локаль

Просмотр

Вот так будет выглядеть исправленная страница

Внимание: ваши правки ещё не сохранены!

Русский исходный

Просмотр

Здесь показано, как ваш текст будет выглядеть. Внимание: текст ещё не сохранён!

 
 
Беларускі лакаль

Read-only

Гэтая старонка толькі для чытання. Вы можаце паглядзець зыходны тэкст, але не можаце яго змяніць. Паведаміце адміністратару ў Discord, калі лічыце, што гэта няправільна

 • Можа быць, вы забыліся увайсці ў вікі пад сваім лагінам? Калі яго яшчэ няма, вам трэба зарэгістравацца
  • Некаторыя коміксы маюць абмежаванне па ўзросце, пра што паведамляе нататка з чырвоным значком 18+ ў іх «індэксе». Зарэгіструйцеся і затым прайдзіце спецыяльны тэст.
 • Або калі ласка, вярніцеся на адну старонку назад кнопкамі Alt + ←
 • Калі паўсталі іншыя пытанні, скарыстайцеся:
 
Беларускі арыгінал

Гэтая старонка толькі для чытання. Вы можаце паглядзець яе зыходны тэкст, але не можаце яго змяніць. Паведаміце адміністратару, калі лічыце, што гэта няправільна.

Русский локаль

Read-only

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору в Discord, если считаете, что это неправильно

Русский исходный

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

 
 
Беларускі лакаль

Нядаўнія змены

Гэтыя старонкі былі нядаўна створаны або зменены

 
Беларускі арыгінал

Нядаўнія змены

Наступныя старонкі былі нядаўна зменены:

Русский локаль

Недавние изменения

Эти страницы были недавно созданы или изменены

Русский исходный

Недавние изменения

Следующие страницы были недавно изменены

 
 
Беларускі лакаль

Рэгістрацыя новага карыстальніка

Для рэгістрацыі ў вікі запоўніце ўсе палі ніжэй. Звярніце ўвагу на правільнасць адрасы электроннай пошты — пароль будзе высланы туды ў выпадку, калі адсутнічаюць вокны для ўводу пароля і яго паўтору (г. зн. ўключана серверная генерацыя пароляў). Лагін павінен задавальняць абмежаванням для ідэнтыфікатара старонкі

 
Беларускі арыгінал

Рэгістрацыя новага карыстальніка

Для рэгістрацыі ў вікі запоўніце ўсе палі ніжэй. Звярніце ўвагу на правільнасць адрасы электроннай пошты — туды будзе высланы пароль у тым выпадку, калі вас не просяць самастойна ўвесці яго тут. Лагін павінен задавальняць абмежаванням для ідэнтыфікатара старонкі.

Русский локаль

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — пароль будет выслан туда в случае, если отсутствуют окна для ввода пароля и его повтора (т.е. включена серверная генерация паролей). Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы

Русский исходный

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — туда будет выслан пароль в том случае, если вас не просят самостоятельно ввести его здесь. Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы.

 
 
Беларускі лакаль

Выслаць новы пароль

Для атрымання новага пароля калі ласка, увядзіце ваш лагін. Ваш новы пароль будзе адпраўлены па адрасе электроннай пошты, зарэгістраванаму на ваша імя

 
Беларускі арыгінал

Выслаць новы пароль

Для атрымання новага пароля калі ласка, увядзіце ваш лагін. Ваш новы пароль будзе адпраўлены па адрасе электроннай пошты, зарэгістраванаму на ваша імя.

Русский локаль

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя

Русский исходный

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя.

 
 
Беларускі лакаль

Ўстаноўка новага пароля

Калі ласка, увядзіце новы пароль для вашага ўліковага запісу

 
Беларускі арыгінал

Ўстаноўка новага пароля

Калі ласка, увядзіце новы пароль для вашага ўліковага запісу ў гэтай вікі.

Русский локаль

Установка нового пароля

Введите новый пароль для вашей учетной записи

Русский исходный

Установка нового пароля

Пожалуйста введите новый пароль для вашей учетной записи в этой вики.

 
 
Беларускі лакаль

Гісторыя старонкі

Каб адкаціць старонку да адной з папярэдніх рэвізій, абярыце патрэбную, націсніце там «Правіць старонку» і адразу ж «Захаваць»

 
Беларускі арыгінал

Гісторыя старонкі

Перад вамі гісторыя правак бягучага дакумента. Каб вярнуцца да адной з папярэдніх версій, абярыце патрэбную, націсніце «Рэдагаваць старонку» і захавайце яе.

Русский локаль

История страницы

Чтобы откатить страницу к одной из предыдущих ревизий, выберите нужную, нажмите там «Править страницу» и сразу же «Сохранить»

Русский исходный

История страницы

Перед вами история правок текущего документа. Чтобы вернуться к одной из предыдущих версий, выберите нужную, нажмите «Править страницу» и сохраните её.

 
 
Беларускі лакаль

Вынікі пошуку

 
Беларускі арыгінал

Пошук

Перад вамі вынікі пошуку. @[email protected]

Русский локаль

Результаты поиска

Русский исходный

Поиск

Перед вами результаты поиска. @[email protected]

 
 
Беларускі лакаль

Старая рэвізія

 
Беларускі арыгінал

Гэта старая версія дакумента!


Русский локаль

Старая ревизия

Русский исходный

Это старая версия документа!


 
 
Беларускі лакаль

Прывітанне!

Старонка @[email protected] у вікі @[email protected] змянілася. Спіс змен:


@[email protected]


Старая рэвізія: @[email protected] Новая рэвізія: @[email protected]

Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або тэчку

 
Беларускі арыгінал

Прывітанне!

Старонка @[email protected] у вікі @[email protected] змянілася. Спіс змен:


@[email protected]


Старая версія: @[email protected] Новая версія: @[email protected]

Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або прастору імёнаў.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Беларускі лакаль

Кіраванне падпіскамі

Тут можна кіраваць падпіскамі для бягучай старонкі і тэчкі

 
Беларускі арыгінал

Кіраванне падпіскамі

Тут вы можаце кіраваць падпіскамі для дадзенай старонкі і прасторы імёнаў.

Русский локаль

Управление подписками

Здесь можно управлять подписками для текущей страницы и папки

Русский исходный

Управление подписками

Здесь вы можете управлять подписками для текущей страницы и пространства имён.

 
 
Беларускі лакаль

Прывітанне!

Старонкі ў тэчцы @[email protected] у вікі @[email protected] былі змененыя. Спіс новых старонак:


@[email protected]


Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або тэчку

 
Беларускі арыгінал

Прывітанне!

Старонкі ў прасторы імёнаў @[email protected] у вікі @[email protected] былі змененыя. Спіс новых старонак:


@[email protected]


Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або прастору імёнаў.

Русский локаль

Привет!

Страницы в папке @[email protected] в вики @[email protected] были изменены. Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страницы в пространстве имён @[email protected] в вики @[email protected] были изменены.

Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Беларускі лакаль

Прывітанне!

Старонка @[email protected] у вікі @[email protected] змянілася. Спіс змен:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Аўтар: @[email protected]

Заўвага: @[email protected] Старая рэвізія: @[email protected] Новая рэвізія: @[email protected]

Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або тэчку

 
Беларускі арыгінал

Прывітанне!

Старонка @[email protected] у вікі @[email protected] змянілася. Спіс змен:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Аўтар: @[email protected] Заўвага: @[email protected] Старая версія: @[email protected] Новая версія: @[email protected]

Каб адпісацца ад апавяшчэнняў аб зменах, ўвайдзіце ў вікі @[email protected] ў раздзел @[email protected] і адмяніце падпіску на старонку і/або прастору імёнаў.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Беларускі лакаль

Абнавіць профіль

Неабходна запоўніць толькі тыя палі, якія вы хочаце змяніць. Лагін карыстальніка не можа быць зменены

 
Беларускі арыгінал

Абнавіць профіль

Неабходна запоўніць толькі тыя палі, якія вы хочаце змяніць. Ваш лагін не можа быць зменены.

Русский локаль

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Логин пользователя не может быть изменён

Русский исходный

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Ваш логин не может быть изменён.

 
 
Беларускі лакаль

СПАМ заблакаваны

Вашы змены не былі захаваныя, так як яны ўтрымліваюць адзін ці больш забароненых слоў

Калі гэта была спроба дадаць спам – ай-яй-яй! Калі лічыце, што гэта нейкая памылка – звярніцеся да адміністратара вікі ў Discord

 
Беларускі арыгінал

СПАМ заблакаваны

Вашы змены не захаваны, так як яны ўтрымліваюць адзін ці больш забароненых слоў. Калі Вы спрабавалі дадаць спам у Вікі – ай-яй-яй! Калі Вы лічыце, што гэта нейкая памылка, звярніцеся да адміністратара вікі.

Русский локаль

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрёщенных слов

Если это была попытка добавить спам – ай-яй-яй! Если считаете, что это какая-то ошибка – обратитесь к администратору в Discord

Русский исходный

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрещенных слов. Если Вы пытались добавить спам в Вики – ай-яй-яй! Если Вы считаете, что это какая-то ошибка, обратитесь к администратору вики.

 
 
Беларускі шаблон

<?php

$lang['start'] = 'Галоўная';
$lang['menu'] = 'Усе коміксы';
$lang['news'] = 'Навіны';
$lang['helproom'] = 'Даведачная';
$lang['chat'] = 'Чат';
$lang['RSS'] = 'RSS сайта';
$lang['RSSpart'] = 'RSS раздзела';
$lang['RSSnew'] = 'новыя старонкі';

 
Русский шаблон

<?php

$lang['start'] = 'Главная';
$lang['menu'] = 'Все комиксы';
$lang['news'] = 'Новости';
$lang['helproom'] = 'Справочная';
$lang['chat'] = 'Чат';
$lang['RSS'] = 'RSS сайта';
$lang['RSSpart'] = 'RSS раздела';
$lang['RSSnew'] = 'новые страницы';

Гэты сайт выкарыстоўвае печыва. Знаходзячыся тут, вы згаджаецеся з іх захоўваннем на вашым кампутары. Таксама вы нам абяцаеце, што прачыталі і зразумелі нашу Палітыку прыватнасці. Калі вы не згодныя - пакіньце сайт.Больш інфармацыі пра печыва