This version (2023/02/13 17:00 ) is a draft.Anonimous)
Approvals: 0/1

FIXME Bu sayfanın çevirisi henüz tamamlanmadı. Lütfen çevirinin tamamlanmasına yardımcı olun.
(Çeviri tamamlandığında bu paragrafı silin)

Freefall 3860

Provisional Title: Sqid in the maintenance shop
[!0.987]2023-01-30

3860.png
Bu zor olacak. İnsanları korumak en önemli görevlerimizden biridir.
Korunmaya ihtiyaç duyulacaktır.
Bu güneş sistemi, yeni bir koloniye girmeye cesaret eden insanlarla dolu. Öncüler, maceracılar, kumarbazlar ve kaşifler.
Cennet Bahçesi'nde aşırı korumalı, rahat bir yaşam ya da yücelik şansı ile yoksunluk içinde bir yaşam arasında seçim yapma şansı verildiğinde, her seferinde elmayı seçerler.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies