This version (2023/02/13 15:58 ) is a draft.Anonimous)
Approvals: 0/1

FIXME Bu sayfanın çevirisi henüz tamamlanmadı. Lütfen çevirinin tamamlanmasına yardımcı olun.
(Çeviri tamamlandığında bu paragrafı silin)

Freefall 3859

Provisional Title: Sqid in the maintenance shop
[!0.987]2023-01-27

3859.png
İnsanları tehlikeden uzak tutabilir ve istasyonu tamamen robotlarla donatabiliriz.
İnsanlar sizi koruma altına alsa, ihtiyaçlarınızı karşılasa ama kendi güvenliğiniz için topluma katkıda bulunmanıza izin vermese ne hissederdiniz?
Çok mutsuz olurdum. Artık var olmak için bir nedenim yok. (Oh!
İnsanları sağlıklı tutmak için, kendilerini tehlikeye atmalarına izin vermeliyiz!
Evren tuhaf bir yer, değil mi?
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies