FIXME Az oldal még nincs teljesen lefordítva. Kérjük, segítsen a befejezésében!
(Töröljük ezt a bekezdést a fordítás elkészültekor)

Freefall 3693

Vacsorakészítés egy űrállomáson, egy kis kitérővel
[!0.987]2022-01-03

3693.png
Szén, hidrogén, oxigén
és nitrogén, néhány más
elemmel kiegészítve.
Atomok! Nagyon finomak!
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies