This version (2023/02/13 19:27 ) is a draft.Anonimous)
Approvals: 0/1

FIXME Bu sayfanın çevirisi henüz tamamlanmadı. Lütfen çevirinin tamamlanmasına yardımcı olun.
(Çeviri tamamlandığında bu paragrafı silin)

Freefall 3863

Provisional Title: Sqid in the maintenance shop
[!0.987]2023-02-06

3863.png
Diyelim ki iki hamburger restoranınız var. Ethical Burger adil bir ücret ödüyor ve sosyal haklar sağlıyor. Küfürbaz Burger yapmaz.
“Etik Burger”
“Kötüye Kullanım Burger” Etik Burger'in tam olarak aynısı ama yarı fiyatına.
İnsanlar cüzdanlarıyla oy veriyor. En iyi anlaşmayı seçerler. Adil bir ücret ödemek isteyen işverenler işsiz kalıyor.
Kapalı
Yani ana program istismarı ödüllendirdiği için sendikalar istismarı önlemek için bir alt program olarak mı hareket ediyor?
Şimdi anladınız.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies