This version (2023/02/05 03:27 ) is a draft.Anonimous)
Approvals: 0/1

FIXME Bu sayfanın çevirisi henüz tamamlanmadı. Lütfen çevirinin tamamlanmasına yardımcı olun.
(Çeviri tamamlandığında bu paragrafı silin)

Freefall 3855

Provisional Title: Sqid in the maintenance shop
[!0.987]2023-01-18

3855.png
Maaşınızı alırsanız, istediğinizi yapabilir ve acil durumlar için rezerviniz olur.
Ne istiyorsun?
İşimi yapmak ve daha büyük ve daha iyi nükleer darbe cihazları inşa ederek insanları mutlu etmek!
O zaman bir insan “Nükleer bombam olsaydı daha kolay olurdu” dediğinde robotlar “Bizde çok var! Kaç teraton istersiniz?”
Burada insan mutluluğu ile derin dehşeti karıştırıyor olabileceğinizi söyleyebilir miyim?
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies