This version (2023/09/17 13:48 ) is a draft.Anonimous)
Approvals: 0/1

FIXME Bu sayfanın çevirisi henüz tamamlanmadı. Lütfen çevirinin tamamlanmasına yardımcı olun.
(Çeviri tamamlandığında bu paragrafı silin)

Freefall 0012

Köpekçik! Florence'ın ilk görünüşü

0012.jpg
Hemen döneceğim. Bagajımı geminize transfer ettirmem gerekiyor.
Ondan hoşlandım.
Yeterince iyi birine benziyor.
Çığlık atarak kaçmadan önce ne kadar süre bizim için çalışacak?
Ona bir hafta veriyorum.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies