FIXME Az oldal még nincs teljesen lefordítva. Kérjük, segítsen a befejezésében!
(Töröljük ezt a bekezdést a fordítás elkészültekor)

Freefall 3680

Vacsorakészítés egy űrállomáson, egy kis kitérővel
[!0.987]2021-12-03

3680.png
A ma esti vacsorához már meg kellett volna érkeznie az ételnek.
A konyhában van. Megmuta­tom, hol tartjuk az edényeket.
Apa azt
mondta, Florence tönkretehet más nők számára.
Nekem is ugyanezt mondta.
Te tönkretetted apát más nők miatt?
Hát per­sze, hogy tönkre­tettem.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies