FIXME Az oldal még nincs teljesen lefordítva. Kérjük, segítsen a befejezésében!
(Töröljük ezt a bekezdést a fordítás elkészültekor)

Freefall 3637

Ideiglenes cím: Visszatérés az állomásra
[!0.987]2021-08-25

3637.png
Nem láttam itt robotokat dolgozni.
Szakszervezeti állo­más. Erős munkavál­lalói védelemmel rendelkezünk.
A szakszervezet kizárja a robotokat?
Valami ilyesmi. A vezetőség használhat robotokat, amen­nyiben azok megfelelnek az abszurd követelményeinknek.
A robotoknak ugyanolyan bérekkel és jogokkal kellene rendelkezniük.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies