Ez a változat (2022/02/28 18:17 ) piszkozat.Anonimous)
Jóváhagyások: 0/1

FIXME Az oldal még nincs teljesen lefordítva. Kérjük, segítsen a befejezésében!
(Töröljük ezt a bekezdést a fordítás elkészültekor)

Freefall 2431

Florence kimegy sétálni.
[!0.987]2013-12-06

2431.png
Ha minden a tervek szerint alakul, Kornada úr a bolygó vagyonának hét százalékát fogja uralni. Tetteink az egész emberiség javát szolgálják majd. Most pedig segíteni fog nekünk?
Nem.
Adok egy kis kutyakaját.
Nem, nem.
Az emberek akkor reagálnak, amikor a számok milliós nagyságrendűek. Adok neked egy millió kutyakaját.
Bármennyire is úgy érzem, hogy a tetteim megérdemlik a kutyakaját, mégis vissza kell utasítanom.


Színezd George Peterson

By the way, in case anyone has forgotten, Florence is under direct orders from the Assistant Mayor to prevent the Gardener in the Dark program from coming out. That's why Clippy or the Polaris can't give her a direct order to help them  -they don't have the authority to do so (taken from the comic forum). (KALDYH)

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies