Εντοπισμός για το Comicslate

Στη γενική λίστα

Ελληνικά τοπικά

Διαχείριση

A list of the available administrative operations

 
Ελληνικά αρχικά

Διαχείριση

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις λειτουργίες διαχείρισης στο DokuWiki

English τοπικά

Management

A list of the available administrative operations

English αρχικά

Administration

Below you can find a list of administrative tasks available in DokuWiki.

 
 
Ελληνικά τοπικά
Ελληνικά αρχικά
English τοπικά
English αρχικά
 
 
Ελληνικά τοπικά

Υπάρχει μία νεώτερη έκδοση αυτής της σελίδας

There is a newer revision of the page you have edited. This happens when another user changes a page or part of it while you are doing the same. Carefully review the differences below and decide which revision to keep

 • By clicking “Save” you will erase someone else's revision
 • By clicking “Cancel” you will leave someone else's revision
 • If you need to merge edits, clone this tab in the browser (usually by dragging with the Shift key), there modify someone else's revision, then cancel edition here
 
Ελληνικά αρχικά

Υπάρχει μία νεώτερη έκδοση αυτής της σελίδας

Υπάρχει μία νεώτερη έκδοση της σελίδας που τρoποποιήσατε. Αυτό συμβαίνει εάν κάποιος άλλος χρήστης τροποποίησε την ίδια σελίδα ενώ την επεξεργαζόσασταν και εσείς.

Ελέγξτε προσεκτικά τις διαφορές που παρουσιάζονται παρακάτω και έπειτα αποφασίστε ποια έκδοση θα κρατήσετε. Εάν επιλέξετε Αποθήκευση, η δική σας έκδοση θα αποθηκευτεί. Εάν επιλέξετε Ακύρωση, η νεώτερη έκδοση θα διατηρηθεί ως τρέχουσα.

English τοπικά

There is a newer revision

There is a newer revision of the page you have edited. This happens when another user changes a page or part of it while you are doing the same. Carefully review the differences below and decide which revision to keep

 • By clicking “Save” you will erase someone else's revision
 • By clicking “Cancel” you will leave someone else's revision
 • If you need to merge edits, clone this tab in the browser (usually by dragging with the Shift key), there modify someone else's revision, then cancel edition here
English αρχικά

A newer version exists

A newer version of the document you edited exists. This happens when another user changed the document while you were editing it.

Examine the differences shown below thoroughly, then decide which version to keep. If you choose save, your version will be saved. Hit cancel to keep the current version.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Μη επιτρεπτή ενέργεια

Sorry, you are not authorized to continue viewing

 • Maybe you forgot login to wiki? If you don't have it, you need register
  • Some comics have an age limit (as reported by a red note on their index), after registration go further age confirmation procedure. We are for the protection of children from bad things!
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
 
Ελληνικά αρχικά

Μη επιτρεπτή ενέργεια

Συγγνώμη, αλλά δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για την συγκεκριμένη ενέργεια.

English τοπικά

Access denied

Sorry, you are not authorized to continue viewing

 • Maybe you forgot login to wiki? If you don't have it, you need register
  • Some comics have an age limit (as reported by a red note on their index), after registration go further age confirmation procedure. We are for the protection of children from bad things!
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
English αρχικά

Permission Denied

Sorry, you don't have enough rights to continue.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Σύγκριση εκδόσεων

Differences between two revisions of this page

 
Ελληνικά αρχικά

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

English τοπικά

Differences

Differences between two revisions of this page

English αρχικά

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Draft found

your Last edit of this page was not completed correctly. During your work, the draft below was automatically saved. Do you want:

 • restore draft and continue?
 • remove the draft with your practices?
 • cancel selection, leaving draft safe for now?
 
Ελληνικά αρχικά

Βρέθηκε μία αυτόματα αποθηκευμένη σελίδα

Η τελευταία τροποποίηση αυτής της σελίδας δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η εφαρμογή αποθήκευσε αυτόματα μία εκδοχή της σελίδας την ώρα που την επεξεργαζόσασταν και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να συνεχίσετε την εργασία σας. Παρακάτω φαίνεται αυτή η πιο πρόσφατη αυτόματα αποθηκευμένη σελίδα.

Μπορείτε να επαναφέρετε αυτή την αυτόματα αποθηκευμένη σελίδα ως τρέχουσα, να την διαγράψετε ή να ακυρώσετε τη διαδικασία τροποποίησης της τρέχουσας σελίδας.

English τοπικά

Draft found

your Last edit of this page was not completed correctly. During your work, the draft below was automatically saved. Do you want:

 • restore draft and continue?
 • remove the draft with your practices?
 • cancel selection, leaving draft safe for now?
English αρχικά

Draft file found

Your last edit session on this page was not completed correctly. DokuWiki automatically saved a draft during your work which you may now use to continue your editing. Below you can see the data that was saved from your last session.

Please decide if you want to recover your lost edit session, delete the autosaved draft or cancel the editing process.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Edit page

Edit the page and hit Save. Dokuwiki-syntax for reference. PLAYGROUND for testing

 
Ελληνικά αρχικά

Τροποποιήστε την σελίδα μόνο εάν μπορείτε να την βελτιώσετε. Για να κάνετε δοκιμές με ασφάλεια ή να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον χρησιμοποιήστε το playground. Αφού τροποποιήστε την σελίδα επιλέξτε Αποθήκευση. Δείτε τις οδηγίες για την σωστή σύνταξη.

English τοπικά

Edit page

Edit the page and hit Save. Dokuwiki-syntax for reference. PLAYGROUND for testing

English αρχικά

Edit the page and hit Save. See syntax for Wiki syntax. Please edit the page only if you can improve it. If you want to test some things, learn to make your first steps on the playground.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Old revision

After you re-save this page, you will reset all the edits that followed this revision!

 
Ελληνικά αρχικά

Φορτώσατε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας! Εάν την αποθηκεύσετε, θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση.


English τοπικά

Old revision

After you re-save this page, you will reset all the edits that followed this revision!

English αρχικά

You've loaded an old revision of the document! If you save it, you will create a new version with this data.


 
 
Ελληνικά τοπικά

Κατάλογος

The list of available pages ordered by folders

 
Ελληνικά αρχικά

Κατάλογος

Εδώ βλέπετε τον κατάλογο όλων των διαθέσιμων σελίδων, ταξινομημένες κατά φακέλους.

English τοπικά

Content

The list of available pages ordered by folders

English αρχικά

Sitemap

This is a sitemap over all available pages ordered by namespaces.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Κλειδωμένη σελίδα

Editing this page is currently blocked by another user. You will have to wait until the editing is finished, or 15 minutes as standard session lockout time

 
Ελληνικά αρχικά

Κλειδωμένη σελίδα

Αυτή η σελίδα είναι προς το παρόν δεσμευμένη για τροποποίηση από άλλον χρήστη. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο συγκεκριμένος χρήστης να σταματήσει να την επεξεργάζεται ή να εκπνεύσει το χρονικό όριο για το σχετικό κλείδωμα.

English τοπικά

Page blocked

Editing this page is currently blocked by another user. You will have to wait until the editing is finished, or 15 minutes as standard session lockout time

English αρχικά

Page locked

This page is currently locked for editing by another user. You have to wait until this user finishes editing or the lock expires.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Σύνδεση χρήστη

You are currently not authorized; please log in using the following form

Cookies must be enabled in your browser!

 
Ελληνικά αρχικά

Σύνδεση χρήστη

Αυτή την στιγμή δεν έχετε συνδεθεί ως χρήστης! Για να συνδεθείτε, εισάγετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies στο πρόγραμμα περιήγηση σας.

English τοπικά

Authorization

You are currently not authorized; please log in using the following form

Cookies must be enabled in your browser!

English αρχικά

Login

You are currently not logged in! Enter your authentication credentials below to log in. You need to have cookies enabled to log in.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Αυτή η σελίδα δεν υπάρχει ακόμη

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet

 • If the comic is still being released, the author of the comic may not have drawn this number yet. Verify in the index link to the official website of the comic book or section RSS. And be patient if our assumption is correct
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
Small financial help for the maintenance of the hosting. Thank you in advance
Z655896854317
H686265783680
E117964557112
X948116924977
R666641168455
L416814586644

Ctrl+← newpage-el-local-001 Ctrl+↑ Ctrl+→ newpage-el-local0001

 
Ελληνικά αρχικά

Αυτή η σελίδα δεν υπάρχει ακόμη

Η σελίδα που ζητάτε δεν υπάρχει ακόμη. Aν όμως έχετε επαρκή δικαιώματα, μπορείτε να την δημιουργήσετε επιλέγοντας Δημιουργία σελίδας.

English τοπικά

This page does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet

 • If the comic is still being released, the author of the comic may not have drawn this number yet. Verify in the index link to the official website of the comic book or section RSS. And be patient if our assumption is correct
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
Small financial help for the maintenance of the hosting. Thank you in advance
Z655896854317
H686265783680
E117964557112
X948116924977
R666641168455
L416814586644

Ctrl+← newpage-en-local-001 Ctrl+↑ Ctrl+→ newpage-en-local0001

English αρχικά

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on Create this page.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Αυτή η έκδοση δεν υπάρχει

The specified page revision does not exist. Click on the page “History” button to get a list of available previous revisions of this document

 
Ελληνικά αρχικά

Αυτή η έκδοση δεν υπάρχει

Η έκδοση που αναζητήσατε δεν υπάρχει. Μπορείτε να δείτε λίστα με τις παλαιότερες εκδόσεις της τρέχουσας σελίδας πατώντας Παλαιότερες εκδόσεις σελίδας.

English τοπικά

Such audit does not exist

The specified page revision does not exist. Click on the page “History” button to get a list of available previous revisions of this document

English αρχικά

No such revision

The specified revision doesn't exist. Click on “Old revisions” for a list of old revisions of this document.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Προεπισκόπηση

This is how the corrected page will look like

Warning: your edits are not saved yet!

 
Ελληνικά αρχικά

Προεπισκόπηση

Αυτή είναι μια προεπισκόπηση του πως θα δείχνει η σελίδα. Υπενθύμιση: Οι αλλαγές σας δεν έχουν αποθηκευθεί ακόμη!

English τοπικά

View

This is how the corrected page will look like

Warning: your edits are not saved yet!

English αρχικά

Preview

This is a preview of what your text will look like. Remember: It is not saved yet!

 
 
Ελληνικά τοπικά

Read-only

This page is read only. You can view the source text, but you cannot change it. Notify the administrator at conference if you think this is incorrect

 • Maybe you forgot login to wiki? If you don't have it, you need register
  • Some comics have an age limit (as reported by a red note on their index), after registration go further age confirmation procedure. We are for the protection of children from bad things!
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
 
Ελληνικά αρχικά

Μπορείτε να διαβάσετε αυτή την σελίδα αλλά δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε. Αν πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι σωστό, απευθυνθείτε στον διαχειριστή της εφαρμογής.

English τοπικά

Read-only

This page is read only. You can view the source text, but you cannot change it. Notify the administrator at conference if you think this is incorrect

 • Maybe you forgot login to wiki? If you don't have it, you need register
  • Some comics have an age limit (as reported by a red note on their index), after registration go further age confirmation procedure. We are for the protection of children from bad things!
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line “Trace:” located all last visited pages (“breadcrumbs”)
 • If you have any other questions, please use:
English αρχικά

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Πρόσφατες αλλαγές

These pages have been recently created or modified

 
Ελληνικά αρχικά

Πρόσφατες αλλαγές

Οι παρακάτω σελίδες τροποποιήθηκαν πρόσφατα:

English τοπικά

Recent changes

These pages have been recently created or modified

English αρχικά

Recent Changes

The following pages were changed recently:

 
 
Ελληνικά τοπικά

Εγγραφή νέου χρήστη

To register for the wiki, complete all the fields below. Please note the email address is correct - the password will be sent there if there are no Windows to enter the password and repeat it (i.e. server password generation is enabled). Login must meet the restrictions for page ID

 
Ελληνικά αρχικά

Εγγραφή νέου χρήστη

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό σε αυτό το wiki. Πρέπει να δώσετε μια υπαρκτή e-mail διεύθυνση - ο κωδικός σας θα σας αποσταλεί σε αυτήν. Το όνομα χρήστη θα πρέπει να πληρεί τις ίδιες απαιτήσεις ονόματος που ισχύουν και για τους φακέλους.

English τοπικά

New user registration

To register for the wiki, complete all the fields below. Please note the email address is correct - the password will be sent there if there are no Windows to enter the password and repeat it (i.e. server password generation is enabled). Login must meet the restrictions for page ID

English αρχικά

Register as new user

Fill in all the information below to create a new account in this wiki. Make sure you supply a valid e-mail address - if you are not asked to enter a password here, a new one will be sent to that address. The login name should be a valid pagename.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Αποστολή νέου κωδικού

To get a new password, enter your login. Your new password will be sent to the email address registered in your name

 
Ελληνικά αρχικά

Αποστολή νέου κωδικού

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία για να λάβετε ένα νέο κωδικό για τον λογαριασμό σας σε αυτό το wiki. Ο νέος κωδικός σας θα σταλεί στην e-mail διεύθυνση που έχετε ήδη δηλώσει. Το όνομα πρέπει να είναι αυτό που ισχύει για τον λογαριασμό σας σε αυτό το wiki.

English τοπικά

Send new password

To get a new password, enter your login. Your new password will be sent to the email address registered in your name

English αρχικά

Send new password

Please enter your user name in the form below to request a new password for your account in this wiki. A confirmation link will be sent to your registered email address.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Εισάγετε νέο κωδικό πρόσβασης

Enter a new password for your account

 
Ελληνικά αρχικά

Εισάγετε νέο κωδικό πρόσβασης

Παρακαλούμε, εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας.

English τοπικά

Setting a new password

Enter a new password for your account

English αρχικά

Set new password

Please enter a new password for your account in this wiki.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Παλαιότερες εκδόσεις σελίδας

To rollback a page to a previous revision, select it, click “Edit this page” and “Save”

 
Ελληνικά αρχικά

Παλαιότερες εκδόσεις σελίδας

Οι παρακάτω είναι παλαιότερες εκδόσεις της τρέχουσας σελίδας. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την τρέχουσα σελίδα με κάποια από τις παλαιότερες εκδόσεις της κάντε τα παρακάτω:

 • επιλέξτε την σχετική έκδοση
 • επιλέξτε Τροποποίηση σελίδας
 • κάνετε τυχόν αλλαγές
 • αποθηκεύστε την
English τοπικά

Page history

To rollback a page to a previous revision, select it, click “Edit this page” and “Save”

English αρχικά

Old Revisions

These are the older revisons of the current document. To revert to an old revision, select it from below, click Edit this page and save it.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Αναζήτηση

 
Ελληνικά αρχικά

Αναζήτηση

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. @[email protected]

English τοπικά

Search results

English αρχικά

Search

You can find the results of your search below. @[email protected]

 
 
Ελληνικά τοπικά

Old revision

 
Ελληνικά αρχικά

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


English τοπικά

Old revision

English αρχικά

This is an old revision of the document!


 
 
Ελληνικά τοπικά

Hi!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

 
Ελληνικά αρχικά

Χαίρετε!

Η σελίδα @[email protected] στο @[email protected] άλλαξε. Ορίστε οι αλλαγές:


@[email protected]


Παλιά έκδοση: @[email protected] Νέα έκδοση: @[email protected]

Για να σταματήσουν αυτές οι ειδοποιήσεις συνδεθείτε στο wiki στην διεύθυνση @[email protected] και στην συνέχεια επισκεφθείτε το @[email protected] και διαγραφείτε από τις ειδοποιήσεις της σελίδας ή του φακέλου.

English τοπικά

Hi!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

English αρχικά

Hello!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. Here are the changes:


@[email protected]


Old Revision: @[email protected] New Revision: @[email protected]

To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Manage subscriptions

Here you can manage subscriptions for the current page and folder

 
Ελληνικά αρχικά

Διαχείριση Εγγραφών σε Ειδοποιήσεις

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγγραφές σας στις ειδοποιήσεις για αλλαγές στην τρέχουσα σελίδα και φάκελο.

English τοπικά

Manage subscriptions

Here you can manage subscriptions for the current page and folder

English αρχικά

Subscription Management

This page allows you to manage your subscriptions for the current page and namespace.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Hi!

The pages in the @[email protected] folder of the @[email protected] wiki have been changed. List of changed pages:


@[email protected]


To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

 
Ελληνικά αρχικά

Χαίρετε!

Η σελίδα @[email protected] στο @[email protected] άλλαξε. Κάποιες σελίδες στον φάκελο @[email protected] του wiki @[email protected] έχουν αλλάξει. Ορίστε οι αλλαγμένες σελίδες:


@[email protected]


Για να σταματήσουν αυτές οι ειδοποιήσεις συνδεθείτε στο wiki στην διεύθυνση @[email protected] και στην συνέχεια επισκεφθείτε το @[email protected] και διαγραφείτε από τις ειδοποιήσεις της σελίδας ή του φακέλου.

English τοπικά

Hi!

The pages in the @[email protected] folder of the @[email protected] wiki have been changed. List of changed pages:


@[email protected]


To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

English αρχικά

Hello!

Pages in the namespace @[email protected] of the @[email protected] wiki changed. Here are the changed pages:


@[email protected]


To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Hi!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Date: @[email protected] Posted by: @[email protected]

Note: @[email protected] Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

 
Ελληνικά αρχικά

Χαίρετε!

Η σελίδα @[email protected] στο @[email protected] άλλαξε. Ορίστε οι αλλαγές:


@[email protected]


Ημερομηνία : @[email protected] Χρήστης : @[email protected] Περίληψη αλλαγών: @[email protected] Παλιά έκδοση: @[email protected] Νέα έκδοση: @[email protected]

Για να σταματήσουν αυτές οι ειδοποιήσεις συνδεθείτε στο wiki στην διεύθυνση @[email protected] και στην συνέχεια επισκεφθείτε το @[email protected] και διαγραφείτε από τις ειδοποιήσεις της σελίδας ή του φακέλου.

English τοπικά

Hi!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Date: @[email protected] Posted by: @[email protected]

Note: @[email protected] Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki under @[email protected] and unsubscribe from the page and/or folder

English αρχικά

Hello!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. Here are the changes:


@[email protected]


Date : @[email protected] User : @[email protected] Edit Summary: @[email protected] Old Revision: @[email protected] New Revision: @[email protected]

To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Ελληνικά τοπικά

Τροποποίηση προφίλ

You only need to fill in the fields that you want to change. User login cannot be changed

 
Ελληνικά αρχικά

Τροποποίηση προφίλ

Τροποποιήστε μόνο τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο Όνομα.

English τοπικά

Update profile

You only need to fill in the fields that you want to change. User login cannot be changed

English αρχικά

Update your account profile

You only need to complete those fields you wish to change. You may not change your user name.

 
 
Ελληνικά τοπικά

SPAM blocked

Your changes have not been saved because they contain one or more forbidden words

If it was an attempt to add spam – Ah-yay-yay! If you think this is some kind of error, please contact the wiki administrator at Conference

 
Ελληνικά αρχικά
English τοπικά

SPAM blocked

Your changes have not been saved because they contain one or more forbidden words

If it was an attempt to add spam – Ah-yay-yay! If you think this is some kind of error, please contact the wiki administrator at Conference

English αρχικά

SPAM blocked

Your changes were not saved because they contain one or more forbidden words. If you tried to add spam to the Wiki – Ah-yay! If you think that this is an error, contact your wiki administrator.

 
 
Ελληνικά σχέδιο

<?php

      = 'wiki-συλλογικές μεταφράσεις διαδικτυακών κόμικς με τη χρήση αυτοκόλλητων κειμένων CoTAN με σχηματοποίηση';
      = 'Γεια σας, αναγνώστης';
      = 'Τερματικοί αριθμοί';
      = 'Επισκέπτης';
      = 'Αρχική σελίδα';
       = 'Όλα τα κόμικς';
       = 'Νέα';
       = 'Συνομιλία';
     = 'Βοήθεια';
 
English σχέδιο

<?php

      = 'wiki-collective translations of webcomics by scripting stickers CoTAN with stylization';
      = 'Hello, reader';
      = 'End numbers';
      = 'Guest';
      = 'Main page';
       = 'All comics';
       = 'News';
       = 'Chat';
     = 'Helproom';
Яндекс.Метрика